​Bewoners van Froxán in Galicia, Spanje vechten met succes voor het behoud van hun land en levensonderhoud, welke worden bedreigd door de zwaar vervuilende mijnbouwactiviteiten van multinational Sacyr Group. Zo'n 1500 families – voornamelijk vrouwen – zijn afhankelijk van de mosselvangst en -verwerking in het gebied rondom de riviermonding van Muros-Noia. De mijnbouw vervuilt de grond met zware metalen. Als gevolg hiervan zijn al duizenden hectares zeebedding gesloten. En de gemeenschappen wonend rondom de mijn lopen niet alleen het gevaar hun inkomsten kwijt te raken; ze worden ook bedreigd met uitzetting uit hun huizen en in bezitneming van nog meer grond.

Verzetsbomen

Afgelopen maanden hebben de gemeenschappen verschillende activiteiten georganiseerd om de grond terug te eisen. Dit doen zij op een bijzonder manier. In de mijnschachten en mijnbouwgaten planten ze inheemse, bedreigde boomsoorten. Samen met een grote groep vrijwilligers en scholen uit de omgeving trekken de bewoners de mijnbouwgebieden in en beplanten ze de uitgeputte grond. Zo wordt de verloren grond terug gewonnen en tegelijkertijd hersteld. De kinderen krijgen hun eigen boom en worden aangemoedigd elk jaar terug te komen om de boom te verzorgen en noten en fruit te plukken. Met het betrekken van schoolkinderen bij het project wordt een band aangegaan met de volgende generatie.

VN erkenning

De inspanningen tegen de mijnbouwactiviteiten zijn niet ongemerkt gebleven. Recentelijk is het gebied opgenomen in het ICCA-register (Indigenous peoples' and Community Conserved territories and Areas). Dit houdt in dat erkent wordt dat de gemeenschap nauw verbonden is met het gebied. En dat de gemeenschap de belangrijkste speler is in besluitvorming over de grond. Er wordt gestreefd naar conservering van het gebied. Het is niet alleen een erkenning van het goede werk dat wordt gedaan door de gemeenschap, maar dit zal ook het gebied beschermen. Ondertussen gaat het aanplanten gestaag door. Er zijn nu zo'n 300 bomen geplant en de gemeenschap hoopt de komende jaren wel 10.000 bomen te planten.

Help de activisten nog meer bomen te planten met een eenmalige donatie!


Gepubliceerd op 12-12-2017

project-viewer